Szanowni Rodzice,

Od dnia dzisiejszego tj. 07.05.2019 r. do 10.05.2019 r. trwa postępowanie uzupełniające. W tym czasie rodzice, którzy otrzymali pismo od p. Burmistrza o zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu, muszą dostarczyć wniosek o przyjęcie do przedszkola. Jeżeli dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prosimy o dostarczenie kopii tych dokumentów. Ponadto prosimy o dostarczenie kopii pisma od p. Burmistrza.

Dnia 24.05.2019 r. zostanie podana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola.