w związku z zamknięciem przedszkola (wyjątek sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników ochrony zdrowia i służb mundurowych), w okresie 29.03. – 09.04.2021 , wszelkie sprawy związane z rekrutacją proszę kierować na adres mailowy – sekretariat@akademiaprzedszkolaka.kartuzy.pl