„Człowiek jest wielki nie przez to ,co posiada,

lecz przez to kim jest,

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

                                                                                                                                Jan Paweł II                                      

Akcje  charytatywne i społeczne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować. Podjęte działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uwrażliwiają na potrzeby innych, integrują środowisko, uczą empatii, większej wrażliwości na potrzeby i problemy innych, a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej!

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ!

1.AKCJA CHARYTATYWNA  „NAKRĘĆ SIĘ! I POMÓŻ MILENCE”

 

 CEL AKCJI:

Zbiórka plastikowych nakrętek ma na celu uczyć dzieci troski o drugiego człowieka.

„Nakrętka to tak niewiele, a tak duże ma znaczenie”.

„Nakręć się!” dla MILENKI jest zbiórką nakrętek, a dochód z ich sprzedaży przeznaczony na operacje, rehabilitacje oraz inne wydatki związane z leczeniem.

2.AKCJA EKOLOGICZNA „ZBIERAMY ZUŻYTE BATERIE”

CEL AKCJI:

Ochrona najbliższego środowiska i życia organizmów żywych, baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym metale ciężkie. Odzyskanie baterii i ich przetworzenie jest możliwe po oddzieleniu ich od strumienia pozostałych odpadów komunalnych.

DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO

3.AKCJA „GORĄCZKA ZŁOTA – ZBIERACZE ZŁOTA” 

dla PCK w Kartuzach

Wrzucanie „złotych” monet 1,2 i 5 groszowych           

CEL AKCJI:

Celem akcji „Gorączka złota – zbieracze złota” jest dofinansowanie wakacji letnich dla dzieci niepełnosprawnych  i z najuboższych rodzin.