Celem prowadzonych zajęć jest kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno poprzez oddziaływanie na percepcję i ekspresję dziecka. Dzięki prowadzonym zajęciom:

  • dzieci swobodnie posługują się plamą, linią, szeroką paletą barw;
  • potrafią ukazać za pomocą swoich działań plastycznych przeżycia, spostrzeżenia na temat otaczającego świata;
  • znają różnorodne i ciekawe techniki plastyczne i posługują się nimi w praktyce;
  • umieją dokonać oceny dzieła plastycznego: jego kompozycji, rozplanowania elementów, symetrii, równowagi, itp.