Nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje:

  • Uzyskanie tytułu licencjata

           Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

           Kierunek: pedagogika 

           Specjalność: Wczesna edukacja z logopedią

  • Uzyskanie tytułu magistra

          Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

          Kierunek: pedagogika

          Specjalność: Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju