Nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje:

  • Uzyskanie tytułu licencjata

           Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

           Kierunek: pedagogika 

           Specjalność: Wczesna edukacja i logopedia

  • Uzyskanie tytułu magistra

          Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

          Kierunek: pedagogika

          Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna