Logopeda

Nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje:

  • Uzyskanie tytułu licencjata

           Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi

           Kierunek: Muzykoterapia

           Uniwersytet Gdański w Gdańsku

           Kierunek: logopedia – specjalność nauczycielska

  • Uzyskanie tytułu magistra

          Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

          Kierunek: pedagogika

          Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną