Nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:

  • Uzyskanie tytułu licencjata

           Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

           Kierunek: pedagogika 

           Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  • Uzyskanie tytułu magistra

           Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

          Kierunek: pedagogika

          Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna

  • Studia podyplomowe

          Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

          Logopedia szkolna

     

         Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku

         Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, 2010 r.