Celem zajęć logopedycznych jest:

  • usprawnienie narządów artykulacyjnych,
  • korygowanie zaburzeń wymowy,
  • rozwijanie funkcji językowych,
  • wzbogacanie słownictwa,
  • usprawnianie czynności analizatorów: ruchowego, słuchowego i wzrokowego,
  • korygowanie zaburzeń analizy i syntezy słuchowej,
  • stymulowanie językowego rozwoju dzieci ułatwiające mówienie.

W czasie zajęć korzystamy z różnorodnych metod pracy np. metody psychostymulacji, Metody Dobrego Startu, metody Weroniki Sherborn. Korzystamy z programu komputerowego Edusensus oraz innych takich jak: Logopedyczny słownik obrazkowy, Zabawy słowem, Logo – gry. Korzystamy z echo korektora mowy, co umożliwia dokonywanie autokorekty w powtarzanych przez dzieci wyrazach lub zdaniach.

Terapia logopedyczna pozwala dzieciom uwierzyć we własne siły oraz rozwinąć i poprawić umiejętność wyrażania własnych potrzeb. Przedszkolaki poprawiają pamięć i koncentrację uwagi, a także logiczne myślenie. Poszerzają zakres słownictwa oraz rozwijają sprawność językową.