Komisja rekrutacyjna zakończyła I etap rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.
W przedszkolu na tablicy ogłoszeń została wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji proszeni są o wypełnienie formularza „potwierdzenia woli zapisu dziecka” i dostarczenie do sekretariatu do dnia 24.04.2018 r.