Godziny: Rozkład:
6:00-8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i w zespołach,
8:00-8:30 Zabiegi higieniczno-sanitarne, śniadanie,
8:30-9:30 Zabawy dowolne, zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój dziecka,
9:30-10:00 Zajęcia dydaktyczne,
10:00-10:15 Zabiegi higieniczno-sanitarne i II śniadanie,
10:15-10:45 Zajęcia o charakterze artystycznym i muzycznym,
10:45-11:45 Zabawy i ćwiczenia na powietrzu, obserwacje przyrodnicze, spacer,
11:45-12:00 Zabiegi higieniczno-sanitarne,
12:00-12:30 Obiad,
12:30-14:15 Wypoczynek. Zabawy indywidualne,
14:15-14:30 Zabiegi higieniczno-sanitarne,
14:30-14:45 Podwieczorek,
14:45-18:00 Zajęcia indywidualne zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,

Zajęcia wyrównawcze. Rozchodzenie się dzieci do domu.