Z wielka dumą i radością informujemy Szanownych Rodziców i Opiekunów, że w naszej placówce wspomagamy rozwój dzieci przy wykorzystaniu programu „Klucz do uczenia się”.

Jest to nowatorski program edukacyjny opracowany przez wybitnych pedagogów oraz psychologów rosyjskich na podstawie badań Lwa Wygotskiego – rosyjskiego pioniera psychologii społeczno-kulturowej.
Program przełamuje model edukacji nastawiony na odtwarzanie oraz zapamiętywanie informacji, zastępując go nauką samodzielnego myślenia i szybkiego nabywania wiedzy.

Według teorii Wygotskiego nauka nie polega na przyswajaniu pamięciowym jak największej ilości materiału, lecz na wykreowaniu umiejętności poznawczych i wykorzystywaniu narzędzi psychologicznych pozwalających zdobywać potrzebną wiedzę.
Jeśli dziecko w toku rozwoju, naturalnie wspieranego przez dorosłego, zdobędzie te umiejętności, jest wtedy bardziej otwarte na świat, naukę i poznanie. Śmiało wyraża swoje zdanie, nie boi się poszukiwać, zadawać pytania, pokonywać coraz wyższe szczyty.

Klucz do uczenia się – etapy nauki

Program składa się z dwóch etapów nauczania: etap pierwszy – Gąsienice oraz drugi – Motyle. Galina Dolya – współtwórczyni wszystkich modułów programu przyrównuje maluchy bawiące się i uczące metodami Lwa Wygotskiego do gąsieniczek, które z czasem przeobrażają się w kolorowe, wysoko fruwające motyle.
„Klucz do uczenia się” doskonale wpisuje się w obowiązującą przedszkole podstawę programową. W przedszkolu odbywają się zajęcia z etapu Gąsienice w następujących modułach:
Program literacki, Konstrukcje, Od bazgrania do pisania, Gry Rozwijające, Matematyka Sensoryczna 1, 2.