Podczas zajęć języka angielskiego dzieci uczą się nowych słów, zwrotów i wyrażeń z następujących działów tematycznych:

  • kolory,
  • zabawki,
  • zwierzęta,
  • rodzina,
  • części ciała, itp.

Aby wczesne nauczanie języka drugiego odniosło pożądane skutki, musi nastąpić połączenie działania językowego i niejęzykowego, czyli uwzględnienie dziecięcej potrzeby i zdolności uczenia się poprzez własną aktywność, rozwiązywanie problemów i zabawę, uczenia się wszystkimi zmysłami i całym ciałem.