Drodzy Rodzice !
W piątek (12.04.2019 r.) o godzinie 8:00 zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeniowej (na przeciwko drzwi wejściowych) lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do naszego przedszkola.

Od dnia ogłoszenia listy dzieci zakwalifikowanych do dnia 26.04.2019 mogą Państwo składać pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do naszego Przedszkola. Pisemnne złożenie woli zapisu dziecka skutkuje wzięciem udziału w II etapie rekrutacji. Pisemne potwierdzenie woli można pobrać ze Sekretariatu.


Proszę mieć na uwadze to, że jeżeli dziecko znajduje się na liście dzieci zakwalifikowanych nie oznacza to, że zostało przyjęte. W I etapie rekrutacji była punktowana wielodzietność oraz niepełnosprawność, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oraz objęcie kandydata pieczą zastępczą.