,,Alleluja Pan zmartwychwstał prawdziwie”

Zmartwychwstanie Chrystusa będące zwycięstwem życia nad śmiercią, dobra nad złem jest nadzieją by nie lękać się.Niechaj dogmat Zmartwychwstania przyćmi wszystkie troski i kłopoty, albowiem radość tych świąt  to radość na wieczność.

Zdrowych, spokojnych i pełnych radości w sercu Świąt Wielkanocnych życzą Dyrektor, Grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz przedszkolaki ,,Akademii Przedszkolaka”