Szanowni Państwo,
W czwartek (16.04.2020 r.) od godziny 8:00 do godz. 13:00 na drzwiach wejściowych przedszkola zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Lista dzieci zakwalifikowanych nie jest równoznaczna z listą dzieci przyjętych. Aby brać udział w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym, muszą Państwo wypełnić pisemne potwierdzenie woli dalszego udziału w rekrutacji – dokument będzie wydrukowany i gotowy do wypełnienia na miejscu. Jeżeli Państwo nie chcą, aby dziecko uczęszczało do naszej placówki, proszę o złożenie rezygnacji – druk również będzie wydrukowany i dostępny na miejscu. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych prosimy o pojedyncze wchodzenie do budynku przedszkola jak i o zachowaniu 2 metrowej odległości.