Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka/orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Drodzy Rodzice, jeżeli Wasze dziecko posiada opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i chcielibyście, aby w Przedszkolu były prowadzone zajęcia, prosimy o złożenie podania w sekretariacie do dnia  28.08.2019 r. Proszę pamiętać, że dzi