Nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:

  • Uzyskanie tytułu licencjata

           Akademia Pomorska w Słupsku

           Kierunek: pedagogika 

           Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

  • Uzyskanie tytułu magistra

          Akademia Pomorska w Słupsku

          Kierunek: pedagogika

          Specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

 

         Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku

         Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki