Nauczyciel stażysta

Kwalifikacje:

  • Uzyskanie tytułu licencjata

           Pomorska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Gdyni 

           Kierunek: pedagogika 

           Specjalność: Wczesna edukacja i terapia pedagogiczna

  • Uzyskanie tytułu magistra

          Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku

          Kierunek: pedagogika

          Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym