Dyrektor Akademii Przedszkolaka

Nauczyciel mianowany

Kwalifikacje:

  • Studium Nauczycielskie im. Gdyńskich Nauczycieli – Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni

          Wychowanie przedszkolne

  • Uzyskanie tytułu licencjata

          Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

           Kierunek: pedagogika 

           Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

  • Uzyskanie tytułu magistra

          Uniwersytet Gdański

          Kierunek: pedagogika

          Specjalność: Pedagogika specjalna

  • Studia podyplomowe

          Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

          Polityka i zarządzanie oświatą