Witamy w „Akademii Przedszkolaka” w Kartuzach

Mali Ludzie

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy (…).

Tam się nauczyłem, że trzeba: dzielić wszystko, postępować uczciwie, nie bić innych, odkładać na miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, powiedzieć „przepraszam”, jeżeli się kogoś uraziło, myć ręce przed jedzeniem, po południu zdrzemnąć się (…)”

Robert Fulghum

Nasze wyniki mówią same za siebie!

 • 82% rodziców ma pełne zaufanie do wychowawców
 • 78 % rodziców zdecydowało się zapisać dziecko do naszego przedszkola z powodu dobrej opinii o przedszkolu i dobrych osobistych doświadczeń
 • 100 % rodziców deklaruje, że dzieci w naszym przedszkolu czują się bezpiecznie
 • 83% rodziców bardzo dobrze ocenia ogólną jakość pracy przedszkola
Zaufanie rodziców
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA
JAKOŚĆ PRACY PRZEDSZKOLA

Co powiedzieli o nas rodzice

Nasze pokoje & klasy

3-4
Wiek
25
Ilość

Grupa II – Pomarańczowy Dworek

Krystyna Hinca – wychowawca
mgr Joanna Wróbel – wychowawca

3
Wiek
25
Ilość

Grupa I – Łatkowy Domek

mgr Aleksandra Ranachowska-Flisikowska – wychowawca,
mgr Hanna Sałuda – wychowawca,
Hanna Lisiecka – pomoc nauczyciela

5
Wiek
18
Ilość

Grupa V – Niebieski Pałacyk

mgr Anna Kowalkowska – wychowawca,
mgr Aleksandra Ranachowska-Flisikowska
Natalia Krefta – pomoc nauczyciela

4- 5
Wiek
25
Ilość

Grupa III – Zielony Zameczek

mgr Karolina Hinca – wychowawca
mgr Marianna Byczkowska
Mariola Daleka – pomoc nauczyciela

4
Wiek
25
Ilość

Grupa IV – Cytrynowy Domek

mgr Natalia Stenka – wychowawca
mgr Hanna Sałuda – wychowawca
Iwona Witka – pomoc nauczyciela


Wiek

Ilość

Gabinet Logopedyczny

mgr Paulina Czapiewska – Logopeda
mgr Helena Siódmiak – psycholog
Mariana Nikitina – nauczyciel języka polskiego jako obcego

Wasze Dzieci

Absolwent naszego przedszkola

 • dobrze komunikuje się w grupie rówieśników
 • jest kreatywny, twórczy, przedsiębiorczy
 • ma opanowane czynności samoobsługowe
 • jest emocjonalnie przygotowany do nauki w szkole
 • potrafi rozwiązywać konflikty i radzi sobie ze stresem
 • szanuje drugiego człowieka i jest wrażliwy na jego potrzeby i odmienność
 • przestrzega norm społecznych
 • dostrzega przyrodę i jest wrażliwy na jej piękno
 • preferuje zdrowy i bezpieczny styl życia, sam podejmuje różne aktywności
 • jest przygotowany do nauki czytania i pisania,

Bezpieczeństwo

Uświadamiamy dzieciom grożące im niebezpieczeństwa, zapoznajemy je ze sposobami unikania zagrożeń, a przede wszystkim z umiejętnością radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach. Uczymy podejmować właściwe decyzje oraz przypominamy o odpowiedzialności za swoje czyny. Wszystkie działania w przedszkolu mają służyć jednemu celowi – zapewnieniu i poprawieniu bezpieczeństwa dziecka.

Uśmiechnięte

„ Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” (J. Korczak)

Wychodzimy z założenia, że zabawa jest nauką a nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki. Naszym głównym celem jest zaspokojenie naturalnej potrzeby dziecka – nauki poprzez zabawę, dlatego zajęcia przeprowadzone są głównie w formie zabawowej z wykorzystaniem metod aktywizujących dzieci. Efektem naszej pracy jest dziecko szczęśliwe, gotowe do podjęcia nauki w szkole.

Edukacja

Przedszkole realizuje programy wychowania przedszkolnego „ Dobre praktyki” oraz „Szkoła za rok”, wspomagające indywidualną aktywność dzieci, zgodnie z założeniami reformy edukacji. W przedszkolu realizowane są programy profilaktyczne:

  • programy adaptacyjny,

 

  • program ekologiczny „Każdy przedszkolak mały i duży dba o przyrodę i przyrodzie służy”,

 

  • Program pracy przedszkola,

 

 • Program współpracy z rodzicami.

Edukacja waszych dzieci jest dla nas piorytetem